Юсаб Консалт
31.01.2020 0

Рівняння на дисконтування

Наказ Міністерства фінансів України № 379 від 16.09.2019 року

Наказом Міністерства фінансів України № 379 від 16.09.2019 року, який набрав чинності 29.10.2019 року, внесено зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, в результаті яких «процентні» та «безпроцентні» довгострокові заборгованості, як дебіторська так і кредиторська, тепер повинні відображатися в балансі за теперішньою вартістю.

Поточні зобов’язання – зобов’язання, які  будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом  дванадцяти  місяців, починаючи з дати балансу.

Визначення теперішньої вартості приведено в П(С)БО 11 «Зобов’язання»:

 

Теперішня вартість— це дисконтована сума майбутніх платежів (за вирахуванням суми очікуваного відшкодування), що, як очікують, буде необхідна для погашення зобов’язання в процесі звичайної діяльності підприємства.

Таким чином, маємо тепер дисконтувати станом на 31.12.2019 року ті заборгованості, які на цю дату залишаються в складі довгострокових заборгованостей.

 

Також необхідно пам’ятати, що згідно з положеннями П(С)БО 11 до зобов’язань відносяться і забезпечення. Тому станом на 31.12.2019 року необхідно проаналізувати і наявні в обліку забезпечення на предмет довго- строковості. Якщо забезпечення по умовам нарахування виявиться  довгостроковим та ще й фінансовим зобов’язанням – дисконтування невідворотнє.

 

Стосовно довгострокових заборгованостей,на які нараховуються відсотки,необхідно провести аналіз відповідності ставки відсотків ринковим ставкам. Якщо відсоткова ставка заборгованості не відрізняється від ринкової, то такі заборгованості не підлягають дисконтуванню.

 

Якщо відсоткові ставки не ринкові або заборгованості «безпроцентні» – дисконтування обов’язкове.

 

Тепер проаналізуємо поняття довгостроковості.

 

П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» містить визначення:

 

Довгострокова дебіторська заборгованість – сума дебіторської заборгованості,  яка не виникає в  ході  нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.

 

В П(С)БО 11 «Зобов’язання» вказано, що до довгострокових зобов’язань відносяться ті зобов’язання, які не є поточними. Визначення поточних зобов’язань в даному стандарті приведено наступне:

 

Поточні зобов’язання – зобов’язання, які  будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом  дванадцяти  місяців, починаючи з дати балансу.

 

Таким чином, довгострокові заборгованості «виміруються» датою погашення, яка обов’язково повинна бути більше дванадцяти місяців з дати балансу. Тобто для нас дуже важливими будуть умови стосовно дати погашення тих договорів, на підставі яких здійснювались господарські операції і виникли довгострокові заборгованості. Якщо ж договір має умову, що оплата по ньому може здійснюватись після дванадцяти місяців з дати балансу, але має ще й умову що сторона може вимагати оплату і в будь-який час раніше, то такий договір вказує на те, що заборгованість є поточною, тому що дата оплати може відбутися в любий момент.

 

Проаналізувавши умови та види заборгованостей і дійшовши висновку, що маєте довгострокові заборгованості, які потребують дисконтування, подбайте про зміни до облікової політики підприємства.

 

В обліковій політиці необхідно встановити за яким методом ваше підприємство буде проводити дисконтування заборгованостей та як буде визначати ставку дисконту.

 

Якщо визначились з обліковою політикою стосовно дисконтування то далі вже діло техніки. Маючи таблиці Excel розрахунки здійснити нескладно. Необхідно тільки пам’ятати, що внесення змін в облікову політику потребує ретроспективного застосування вибраного методу з відображенням розрахунків за минулі періоди в прибутках/збитках та надання порівняльної інформації в звітності.

 

Оставьте комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.